İngilizce Kitaplar

Deneme

Click to toggle display. | Click to toggle visibility.

Something to Hide and show. Display collapses it's layout while visibility will keep it's layout.

Kitaplarımız

Briç Magazin Standartları

BRİÇ MAGAZİN STANDARTLARI

Giriş

I.                  Tanımlar

II.               Genel Anlayışlar ve Varsayılanlar

III.           Şlem Konuşma Yöntemleri

IV.            Ortakların Konuşma Yöntemleri

A.     Oyun Açma Koşulları

B.     Renk Seçimi

C.     Pre-emptive Açışlarımızdan Sonra

D.    2 Açışlarımızdan Sonra

E.     2NT Açışlarımızdan Sonra

F.      1NT Açışlarımızdan Sonra

G.     Majör Açışlarımızdan Sonra

H.    Minör Açışlarımızdan Sonra

İ.       Bir Seviyesinde Herhangi Bir Renk Açışımızdan Sonra

V.                Rekabetçi Konuşma Yöntemleri

A.     Pre-emptive Açışlarımızdan Sonra Rekabet

B.      2 Açışlarımızdan Sonra Rekabet

C.     1NT Açışlarımızdan Sonra Rekabet

D.    Majör Açışlarımızdan Sonra Rekabet

E.     Minör Açışlarımızdan Sonra Rekabet

F.      Bir Seviyesinde Herhangi Bir Renk Açışımızdan Sonra Rekabet

VI.            Savunma Konuşma Yöntemleri

A.     İlk Savunma Girişimi Koşulları

B.     Bir Seviyesinde Konuşmaya Kontur’umuzdan Sonra

C.     Bir Seviyesinde Konuşmaya Renk ile Araya Girişimizden Sonra

D.    1NT Araya Girişimizden Sonra

E.     1 Seviyesinde Konuşmayı Uyandırmamızdan Sonra

F.      Oyun Açan Pre-emptive Konuştuğunda

G.     Sandviç Pozisyonu Girişimlerimizden Sonra

H.    Geciken Konuşma

VII.         Briç Magazin Savunma Standartları

 

Giriş

Briç Magazin Standartları(BMS), ortaklık anlaşmaları (ve fikir birliği olmadığı zaman, anlaşmazlıklar) dizisi olarak, anketlerle belirlenmiş olan, yaygın, uzman uygulamaları kapsar.  Kompozisyon panelimizde anlık ortaklıklardaki meselelerde temel sistem olarak kullanılmakta ve kendi sistemlerini formülleştirmek isteyenlerin tartışmalarında bir temel oluşturmaktadır.

Uzmanların temelde hemfikir oldukları durumlarda (mümkün olduğu zaman, Briç Magazin okuyucularının oylarıyla karara bağlanan yakın durumlarla birlikte), o yöntemler sistemin bir parçası haline gelir. Birbirine rakip popüler yaklaşımlar olduğu zaman, yaprak denilen alternatif yöntemler listelenir. Bir uygulama [varsayılan], diğeri (veya diğerleri) [yaprak] olarak işaretlendiğinde, [varsayılan] işaretlenmiş olan oylamada en popülerdir ve ortaklar BMS oynamakta anlaşmışsa, kabul edilendir. [yaprak] olarak işaretlenenler anketlerde yeterince destek almış, listelenmeye uygun alternatifelerdir;  ortaklar herhangi bir ‘yaprak’ı kullanmaya karar verip hala BMS’yi kullanabilir.

 

I.                             Tanımlar

Tire(-) ile gösterilen dağılımlar renk uzunluklarına bağlı herhangi bir dizilişi göstermektedir(örneğin, 5-4-3-1, 5 kartlı bir renk, 4 kartlı bir renk, 3 kartlı bir renk ve bir renkte tek kart olan herhangi bir eli anlatmaktadır).  Eşittir(=) ile gösterilen dağılımlar belirli renk uzunluklarına bağlı herhangi dizilişleri göstermektedir (örneğin, 5=4=3=1, 5 pik, 4 kör, 3 karo ve 1 trefl olan eli anlatmaktadır). Dengeli 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 olan elleri anlatmaktadır.

Baraj, rakibin konuşmasına, konturuna veya sürkonturuna karşı yapılan girişimdir. Direkt pozisyon rakibin konuşmasının hemen ardından yapılan girişimdir; Uyandırma rakibin konuşması ve iki pastan sonra yapılan girişimdir.

Puanlar 4-3-2-1 Onör puanlarıdır.

 

II.                        Genel Anlayışlar ve Varsayılanlar

 

      Atlama Kuralı:

      Kesin bir anlaşmaya bağlı olmayan konturlar:

(a)               [varsayılan]

Pas forsing ise, kontur daha fazla konuşmayı teşvik etmez

[yaprak]

Ortak limite olmuş ise cezadır; ortak limite olmamışken daha fazla konuşmayı teşvik etmez

(b)               [varsayılan]

Pas forsing değilken ve iki ortak da limite değilken, kontur tanımlanmamış onör değerleri ile renkte yeterli uzunluk gösterir, sıradan dağılımı olan el ile ceza pasıyla devam edilmesi kontur beklentisidir.

[yaprak]

Diğer anlaşmalar;

(c)                [varsayılan]

Pas forsing değilken, kontur atan limite değil, ancak ortak limite ise, kontur cezadır

[yaprak]

Diğer anlaşmalar;

(d)               Pas forsing değilken, kontur atan limite ve ortağı limite değilse veya iki ortak da limite ise, kontur cezadır.

      5 Sanzatu: Eğer konuşulmamış, ancak açıkça forsing olan, rekabetçi olmayan 5NT konuşması mantıken aşağıdaki seçeneklerden birden fazlası olarak yorumlanabiliyorsa, yorumlama öncelik sırası şu şekildedir:

(1) Büyük Şlem zorlama,

(2) şlem seçimi,

(3) kontrol gösteren konuşma.

     Forsing olan - olmayan: Bir konuşma mantıken hem forsing hem forsing olmayan olarak yorumlanabiliyorsa ve net bir anlaşma yoksa:

     Genel olarak:

[varsayılan]

Rekabetçi bir durumda, forsing değilmiş gibi davranılır; rekabetçi olmayan bir durumda, kişiye hangisi daha mantıklı gelirse, forsing veya değilmiş gibi davranılır

[yaprak]

Forsing olmamasındansa forsing (forsing olmaması yerine forsing).

      Özel durumlar:

(a) Zon durumu yalnızca, zon durumunun sadece bizim tarafımızda aleyhte olduğu bazı durumların forsing olmasından dolayı etki yaratır. Bu durumlar en azından rakibin zon veya daha yüksek konuştuğu ve bizim kuvvet gösterdiğimiz veya baraj olmayan zon konuştuğumuz durumları içerir(ancak başka durumlar üzerine fikir birliği yoktur).

(b) Zona zorlama varsa, fakat zon konuşulmamışsa,  bundan sonra zon seviyesi üstü rekabetçi durumlar forsingdir.

(c) Baraj olmayan konuşma yapıldıysa, varsayılan geçerlidir.

(d) Eğer zona davet varsa ve davet reddedilmemişse, rekabetçi durumlar o andan sonra, rekabet olmasaydı forsing konuşmaların çıkabileceği seviyeye kadar forsingdir.

(e) 2 NT açışı, rakipler konuşursa forsing durum yaratmaz.

(f) Eğer 2 trefl açışına araya girilirse, cevapçının pası her seviyede forsingdir.

(g) Bu durumlardan sonra zorlama yoktur

   (1) ceza konturu veya uyandırma konturuna ceza pası, ortaklıkta aksi şekilde konuşma sözü yoksa;

   (2) uyandırma konturunun, basit araya girişin veya pre-emptive açışa sıçrayarak araya girişin üstüne, rakip yükseltirse;

   (3) Bire bir cevaba rakibin pre-emptive konuşması;

   (4) zaten limite olmuş bir el ile kuvvet gösteren sürkontur.

(h) Limite olmamış elin kuvvet gösteren sürkonturu, en azından ihalenin mantığının belirlediği kadar forsingdir.

      Skorlama şekli: BMS, anlaşmalarında puanlama şekillerindeki değişiklikleri denkleştirmek için herhangi bir ayarlama yapmamaktadır (MP- IMP gibi)

      4 Sanzatu:

(a) Eğer konuşulmamış, ancak açıkça forsing olan, rekabetçi olmayan 4NT konuşması mantıken aşağıdaki seçeneklerden birden fazlası olarak yorumlanabiliyorsa, yorumlama öncelik sırası şu şekildedir:

   (1) As (key-card) sorusu konvansiyonu,

   (2) Genel şlem daveti,

   (3) kontrol gösteren konuşma.

(b) Mantıken as sorusu veya başka türlü anlaşılabilecek, tartışılmamış, rekabetçi bir 4NT konuşması hakkında bir anlaşma yoktur. Ancak, eğer tartışılmamış, forsing, rekabetçi bir 4NT konuşması mantıken as sorusu olamıyorsa, uyandırma içindir.

      Yorumlama öncelikleri: Bir konuşma farklı yorumlara açık olduğu zaman ve net bir sistem anlaşması olmadığında, şu şekilde nitelendirilmelidir:

(a) suni yerine natürel;

(b) [varsayılan]

Eğer kontur ise; ceza veya değil, kişiye hangisi daha mantıklı gelirse,

[yaprak]

Ceza olmasındansa değil (ceza olması yerine ceza değil);

(c) atak gösteren veya değil, kişiye hangisi daha mantıklı gelirse;

(d) Eğer sürkontur ise; oynamak veya kaçmak için, kişiye hangisi daha mantıklı gelirse;

(e) Rakibin sürkonturuna pas ise, ceza veya kaçmak için, kişiye hangisi daha mantıklı gelirse.

      Sıçramalar:

(a) Kuvvet gösteren forsingin bir seviye üstünde konuşma için varsayılan yorumlama (örneğin, 1 Pik – 4 Karo) splinter’dır.

(b) splinter’ın bir seviye üstü konuşma için varsayılan yorumlama (örneğin, 1 Pik – 5 Karo)  Exclusion Key-Card Blackwood’dur. (Bu kaideye, açıkça belirtilmiş istisnalar vardır)

      Atak gösteren konturlar:

(a) Renk gösterilmeden gelinen 3NT’ye veya 4NT’ye atılan kontur, atak yapanın kısa majörünü açılmasını ister.

(b) Konturun herhangi özel bir atak belirtmediği durumlar:

   (1) Renk gösterilmeden gelinen 6NT veya 7NT;

   (2) Yerin rengi, atak yapanın rengi ve kontur atanın renginin birleşimleri mümkünse/mevcutsa;

   (3) Beklenen veya beklenilmeyen ataklar olduğu zaman veya

   (4) Rakibin daha önce rekabet edilmemiş Stayman konuşmalarından sonra

(c) Renk ihalesinde olağandan farklı atak gösteren kontur, daha önceki atak gösteren mesajı geçersiz kılar.

      Karşı konturlar:

[varsayılan]

Forsing bir konuşma konturlandığı zaman ve tamamen farklı net bir sistem anlaşması veya artırmalardan ötürü öyle bir mantık yoksa pas forsingdir ve sürkontur oynamak içindir (ihale belirtir).

 [yaprak]

Pas ve sürkontur, ikisi de forsing değildir (ihale belirtirler)

      Pas geçmiş elin durumları:  Mantıken mümkün olduğunda ve tersine net bir anlayış yoksa, pas geçmiş elin bulunduğu girişim, pas geçmemiş elin denk girişimi ile aynı genel anlamdadır, konuşmayı başlatmamanın getirdiği her türlü kısıtlamaya maruz kalmak durumuyla.

      Sürkonturlardan sonra paslar: sürkonturdan sonraki pas

(a) pre-emptive açış herhangi bir pozisyondan konturlandığı zaman, bir seviyesinde bir renk uyandırma pozisyonundan konturlandığı zaman, rakipler üç veya daha fazla konuştuktan sonra iki seviyesinde veya daha yüksek seviyede bir konuşma konturlandığı zaman cezadır;

(b) bir seviyesinde bir renk direkt pozisyondan konturlandığı zaman veya yeni renkle cevap konturlandığı zamanuyandırmaanlamındadır;

(c) Bir seviyesindeki konuşmanın yükseltilmesi veya 1NT cevabı veya rakipler üç veya daha fazla konuştuktan sonra bir seviyesi konuşmanın konturlanması durumunda özel bir anlaşmaya tabi değildir.

      Sürkonturlar: Sürkontur, uyandırma anlamına gelen şu durumlar haricinde, natüreldir (oynamak için): 1 seviyesinde renk açışına atılan direkt kontura ceza olarak pas geçildikten sonra açanın sürkonturu; 1 seviyesinde araya girişe atılan ceza konturuna veya 2 seviyesinde zayıf açışa 2NT araya girişe atılan kontura araya girenin cevapçısının sürkonturu.

      Splinter’ler – Fragment’ler: 2 konuşma sistematik olarak dağılım göstermek için olduğu zaman ve ya ikisi de konuşulan renkte kısalık (“splinter”) gösterecekken veya ikisi de konuşulmayan renkte kısalık (“frangment”) gösterecekken,  bütün durumlarda splinter yorumu geçerlidir.

      Renkle sıçramalar:

[varsayılan]

Eğer tartışılmamış rekabetçi renk sıçraması mantıken birden fazla şekilde yorumlanabiliyorsa, natüreldir

[yaprak]

Fit-jump’tır.

      2 Sanzatu: Yarışmak için tasarlanmış artırım girişimlerini yapıcı mahiyette olanlardan ayırt etmeye yardımcı olması amacıyla suni olarak kullanılabilen rekabetçi 2 NT konuşmaları natüreldir.

III.                    Şlem Konuşma Yöntemleri

As ve Key Card Sorma:

(a)  4NT konuşması Key Card Blackwood  (KCB) olduğu zaman, cevaplar: 0|3 - 1|4

[varsayılan] 5 Trefl = 0 veya 3 key card; 5 Karo = 1 veya 4; 5 Kör(Pik) = 2 ve koz damı yok (var)

[yaprak] 1|4 - 3|0 (5 Trefl = 1 veya 4 key card; 5 Karo =0 veya 3; 5 Kör(Pik) = 2 ve koz damı yok (var)

(b) 4NT konuşması 6 Key Card Blackwood (6KCB) olduğu zaman, cevaplar koz damı yerine “key Dam” gelecek şekilde benzerdir.

(c) 4NT konuşması Blackwood olduğu, ancak KCB veya 6KCB olmadığı zaman, veya 4NT’den başka bir konuşma as sorgusu olduğu zaman, cevaplar 0|3 - 1|4’tür. [1 basamak = 0 veya 3 as; 2 basamak = 1 veya 4; 3 basamak= 2].

(d) Gerber ( 4 Trefl as sorgusu) kullanıldığında, cevaplar basamaklar şeklindedir:  1 basamak = 0 as; 2 basamak = 1 as, vs.

   Kararlaştırılan Renk ve Key-Card Sayısı: 4NT key-card sorusu olduğu zaman, ancak ve ancak 2 renk birden desteklendiğinde 6KCB’dir.

   KCB’de, net bir anlaşma olmadığında, anlaşılan renge karar vermek için öncelik sırası: desteklenmiş olan tek renk; gösterilen tek renk; en son gösterilen renk.

   Özel durumlar:

(a) [varsayılan]

2 Trefl açışından ve devamında açıcının, kesin kararlaştırılmış bir renk yokken, Blackwood 4NT konuşmasından sonra: Eğer açıcı sadece bir renkte uzunluk göstermiş ise, 4NT o renk kararlaştırılmış gibi KCB’dir; bunun dışında KCB’dir, ve genel kurallar geçerlidir.

[yaprak]

4NT KCB’dir, ve genel kararlaştırılmış renk kuralları geçerlidir.

(b) [varsayılan]

Cevapçı, bir seviyesinde rengi sıçramalı söylerse ve sonra 4NT konuşursa, bu cevapçının renginde KCB’dir.

[yaprak]

Açanın renginde KCB.

[yaprak]

KCB değil.

Şlem kararlarına yaklaşımlar:

Kaplan Kontrol Yöntemleri:

Kararlaştırılan bir renk olduğu zaman:

(a) kararlaştırılan rengin 4 seviyesinin altında ortaklardan biri tarafından şlem denemesinden sonra,

   (1) diğer ortak tarafından artırmayı durdurmayan konuşma veya sürkontur belli bir kontrol belirtir ve şleme ilgi gösterir;

   (2) kontrol göstermemek şlem ile ilgilenmemektir, ama o kontrol olmadığı anlamına gelmez.

(b) kararlaştırılan rengin 4 seviyesinin üstünde ortaklardan biri tarafından şlem denemesinden sonra, diğer ortak kararlaştırılan rengin 5 seviyesinin altında konuşulabilecek bir kontrol göstermek zorundadır (ve böyle yaparak genel ektra değerler göstermez) 

   Son Tren: Şlem ilgilisi veya ortaklığın mutabakat seviyesini yükseltmeden daha ileri şlem ilgilisi belirten sadece tek bir konuşma olan herhangi bir zaman, bu “Son Tren” şlem denemesidir; konuşulan yapıdan bağımsız olarak (devamında beklenmedik bir girişim olmadığı sürece).
   Açık renk: Bir ortak diğerinden (cevapçı) elinin geri kalanından bağımsız olarak belirli bir renkte (“açık” renk) en az ikinci derece kontrol ile şlem konuşmasını istediği zaman, cevapçının girişimleri için bu şema kullanılır: açık renkte hiç kontrol yoksa pas veya kararlaştırılan renge (genellikle 5 seviyesinde) dönüş; ikinci derece kontrol ile kararlaştırılan rengin 6 seviyesi (veya korunan Rua ile 5 NT); birinci derece kontrol ile açık renkte kontrol konuşma (veya ilaveten birinci derece veya olabilecek maksimum ve başka renkte henüz gösterilmemiş kontrol ile, o renkte kontrol konuşma).

Blackwood devamında:

(a) kararlaştırılan renkte sonradan yapılan konuşma (veya, 6KCB’de, desteklenmiş renklerden birinde) forsing değildir.

(b) KCB’ye 0|3 veya 1|4 cevabından sonra, Blackwood konuşması yapanın en ucuz forsing konuşması, eğer kararlaştırılan rengin 5 seviyesinin altında kalıyorsa, koz damı sorusudur, ve olumsuz cevap kararlaştırılan renge dönüştür. 6KCB’ye 0|3 veya 1|4 cevabından sonra, Blackwood konuşması yapanın desteklenmiş rengin 5 seviyesinin altındaki en ucuz konuşması, desteklenen her iki renk ile ilgili dam sorusudur, cevapları basamaklar halindedir: bir basamak, dam yok; iki basamak, bir dam; üç veya daha fazla basamak, 2 dam.

(c) Blackwood (veya KCB veya 6KCB) konuşanın 5NT konuşması ortaklarda bütün asların ( veya bütün key-card’ların ve koz damının veya key-damların veya denginin) olduğunu gösterir, büyük şleme davettir ve kararlaştırılan renk haricindeki (KCB’de) veya desteklenen renkler haricindeki (6KCB’de) ruaları sorar.

   Exclusion Blackwood: Bir konuşma Exclusion Blackwood (EB) olarak tanımlandığı zaman, cevaplar Key-Card Blackwood’da olduğu gibi basamaklar şeklindedir, ama cevapçı dışarda kalan rengin As’ını saymaz. EB yorumu, dışarda kalan rengin adını koyan belirli sıçramalarda ve aynı zamanda bir oyuncu şlem denemesi yapıp kısa renk belirtip cesaretlendirilmediği ve sonrasında 4 NT konuştuğu zaman (bu durumda kısa renk dışarda kalan renktir) geçerlidir.

Grand Şlem forsingi:  5 NT konuşması Grand Şlem forsingi olduğu zaman:

(a) Kararlaştırılan rengi belirlemek için olan şema Key-Card Blackwood için olan ile aynıdır.

(b) Cevapçı, iki (veya üç) koz baş Onörü ile kararlaştırılan rengin üstünde konuşur. Daha zayıf koz varsa, en ucuz-zayıf konuşur (konuşma ne kadar yüksekse, eldekiler o kadar kuvvetlidir).

   Müdahele:

(a) As veya key-card sorusundan sonra müdahele olduğu zaman, cevaplar şu şekildedir:

   (1) yeterince aşağı seviyelerde, DOPI (kontur veya sürkontur = 0 veya 0|3, pas = 1 veya 1|4, en ucuz konuşma = 2 veya koz damı olmadan 2, vb.);

   (2) yeterince yüksek seviyelerde, DEPO (kontur = çift, pas = tek).

(b) Grand Şlem forsing’den sonra müdahele olduğu zaman, cevaplar şu şekildedir:

   (1) yeterince aşağı seviyelerde, DOPI (kontur veya sürkontur en ucuz konuşmanın yerine geçer, pas ikinci ucuz konuşmanın yerine geçer, en ucuz konuşma üçüncü en ucuz konuşmanın yerine geçer,vs, konuşmanın mantığına bağlı olarak);

   (2) yeterince yüksek seviyelerde, DEPO (kontur = çift, pas = tek).

(c) Suni bir şlem denemesi  (kontrol konuşması veya splinter gibi), konturlandığında, sonraki oyuncunun en zayıf girişimi anlaşılan renge geri dönemektir (veya kontur olmasaydı en zayıf girişim ne olacaktıysa onu konuşmak).

 

   Pas geç ve çevir:

Forsing pas geçmek ve ortağın kontur’unu çevirmek, aynı girişimde direkt bulunmaktan daha kuvvetlidir.

   Yavaş varış: Belirli bir yapı için iki zon-forsing konuşması seçeneği olduğunda, BMS ‘yavaş varış’ı kullanır (sıçrama ya basit bir konuşmadan daha kuvvetlidir ya da belirli tanımlayıcı anlamı olan ‘tablo konuşma’dır).

   Şikanlar: As veya key-card sorusuna alışılmış aralığın üstündeki cevaplar şikan gösterir:

(a) en ucuz şikan gösteren cevap 2 [veya çift sayıda] as/key-card ve bir şikan;

(b) daha yüksek bir girişim bir [veya tek sayıda] as/ker-card ve bir şikan, ve mümkün olduğunda hangi rengin şikan olduğunu belirtir.

IV.                    Ortakların Konuşma Yöntemleri

Bu bölümde, ilk konuşmayı bizim yaptığımız ve rakibin sadece pas geçtiği artırmalarla/konuşmalarla ilgili anlaşmalar tanımlanmıştır.

A.     Oyun Açma Koşulları

BMS suni, kuvvetli 2 Trefl açışına, diğer renklerde 2 seviyesinde zayıf açışlara, kuvvetli Sanzatuya (Stayman ve transferler ile), ve 5’li majöre (yarı-forsing 1 NT cevabı ile) dayalı, çoğunlukla natürel olan bir sistemdir. Oyun açma koşulları ne çok sağlamdır, ne çok hafiftir. Uzun bir minör ile oyun açmanın asgari koşulu, uzun bir majör ile oyun açmanın yaklaşık yarım puan üstündedir.

A Q x x x A x x J x x x x

Her iki taraf da zonda değilken, dağıtanın 1 Pik açacağı minimum eldir.

A K Q J 10 A K Q K 10 9 x x

veya

A K Q J 10 A K Q Q 10 9 x x

Her iki taraf da zonda değilken, dağıtanın 2 Trefl açacağı minimum eldir.

Bu şema dengeli bir el ile oyun açmak için kullanılır:

   [varsayılan] renk, sonrasında minimum NT: 12 – 14

   [yaprak] renk, sonrasında minimum NT: kuvvetli 12 – 14  

   1NT: 15 – 17

   Renk, sonra sanzatu ile kuvvet gösteren girişim: 18 – 19 

   2 NT: 20 – zayıf 22

   2 Trefl, sonra minimum sanzatu: kuvvetli 22 – 24

   [varsayılan] 2 Trefl, sonra 2 Karo cevabına 2 Kör (Kokish), sonra 2 Pik röle cevabına 2 NT: 25 üstü

   [yaprak] 2 Trefl, sonra sanzatuda tek sefer sıçrama:  25 – 27

   Bu dağılımlardan herhangi biri ile 1 NT açmak tercihe bağlıdır: uzun majörü olan 5-3-3-2, 2=4=2=5, 2=4=5=2, uzun minörü olan 6-3-2-2.

   Keser olmayan 2 kartlı bir renk, 5’li majör, 6’lı minör, 5’li minör dâhil 5-4 dağılımı olan eller ile 2 NT (veya ikinci konuşmada 2 NT demeyi hedefleyen 2 Trelf) oyun açmak uygundur.

   Geniş kapsamdaki koşulların skorlama şekli, masa durumu ve zon durumu ile değiştiği anlayışıyla, ilk pre-emptive açışları için BMS koşulları hiçbir yönde aşırı değildir.

   3 NT oyun açışı gambling’dir (7’li kapalı minör), yanda hafif kuvvet vardır.

   4 seviyesinde minör açışları natüreldir. [varsayılan] { Namyats: 4 seviyesinde kuvvetli majör açışı, Trefl = Kör veya Karo = Pik. [yaprak]}

   Bu nitelik listesinden üç tanesini barındıran, birinci veya ikinci pozisyondan yapılan 2 seviyesindeki zayıf konuşmalar kabul edilemez: Konuşulan renkte 5 kart; konuşulan renkte 7 kart; konuşulan renkte 6 zayıf kart (zon durumuna göre tanım ayarlanabilir); şikan renk;  yanda 4 veya daha fazla kartlı renk. Aksi halde, açıcı kendi değerlendirmesinde bulunabilir.

B.     Renk Seçimi

   Bir seviyesinde minör renklerle oyun açarken: 3-3 minör var ise, her zaman 1Trefl açılmalı; 4-4 minör var ise veya 4 Karo,5 Trefl ve düşük seviye bir el varsa, hangi minörün açılacağına muhakeme ederek karar verin.

   Düşük seviyeli 5-6 el ile sadece renkler bitişik olduğu zaman daha değerli ve kısa olan rengi açın.

   Siyah renklerin 5-5 olduğu, 1 seviyesinde oyun açmayı gerektiren eller ile, açıcı her zaman 1 Pik konuşmalıdır. [varsayılan] {el kuvvetli değilse 1 Pik konuşulmalıdır.[yaprak]}{hangi rengin açılacağına karar vermek için başka ölçüt kullanın.[yaprak]}

Eğer sonrasında artırmaidare edilebilecekse, üçüncü veya dördüncü pozisyonda kuvvetli 4 kartlı majör açış kabul edilebilir.

C.     Pre-emptive Açışlarımızdan Sonra

   Pre-emptive açışlara renk ile cevap vermek:

Cevapçı pastan gelmiyorsa:

(a) 4 NT cevabı veya 4 Trefl sıçrama cevabı Key-Card sorusudur [ Namyats kullanıdığı zaman açanın ima edilen majörüne];

(b) Pre-emptive majör rengi 5 seviyesine yükseltme, 4 seviyesi konuşmadan sonra koz sorusudur, diğer türlü barajdır (parmaklık);

(c) ortağın zon seyivesinde pre-emptive açışa basit yeni renk cevabı, adı konan renk hakkında soru konuşmasıdır(asking bid). (cevaplar: ilk basamak, ne ikinci ne de birinci derece kontrol; ikinci basamak, ikinci derece kontrol; daha yüksek, birinci ve ikinci derece kontroller);

(d) zon altı, basit yeni renk cevap bir tur sorlayıcıdır;

(e) 4 Trefl harici zon altı, sıçramalı yeni renk cevabı:

[varsayılan:] konuşulan renk hakkında soru konuşmasıdır

[yaprak] pre-emptive’dir.

(f) Namyats kullanıldığı zaman, 4 minör açışına bir basamak cevap şlem denemesidir;

(g) zayıf 2 konuşmaya 2 NT cevabı zon araştırır ve açanın rengine tutuş ima eder.

   3NT açışa cevaplar:

(a) Trefl konuşmaları ‘pas geç veya düzelt’tir;

(b) 4NT davettir;

(c) 4 Karo kenarda kısalık sorar (açan o renkte kısalık ile 4 majör konuşur, kısalık yoksa 4NT, diğer minörde kısalık ile 5 minör konuşur;

(d) diğer herhangi bir konuşma natüreldir.

   İki seviyesinde zayıf konuşanın devamları: İki seviyesinde zayıf konuşmaya 2NT cevabından sonra tekrar konuşmalar şu şekildedir:

[varsayılan]

Maksimum ile özellik gösterir.

[yaprak]

Ogust (3 Trefl = minimum, zayıf renk; 3 Karo = minimum, kuvvetli renk; 3 Kör = maksimum, zayıf renk; 3 Pik = maksimum, kuvvetli renk).

D.    2 Açışlarımızdan Sonra

2 Trefl açışına 2 Karo cevabı…

[varsayılan]

Olumlu cevap verebilecek değerleri olan, ya kuvvetli rengi (en az 6 kart veya en az 2 onörlü 5 kart) ya da sanzatu konuşmak için uygun yönelimi olan bir eli inkâr eder.

[yaprak]

Olumlu cevap verebilecek değerleri olan eli inkâr eder.

[yaprak]

Olumlu cevap için uygun bir eli inkâr eder, ancak ikinci negatiften daha fazla kuvvet gösterir (2 Kör cevabı ikinci negatif kuvvet gösterir)

2 Trefl’e 3 Kör’den 4 Karo’ya kadar renk ile cevaplar, tek kayıplı renk gösterir.

   2 Karo cevabından ve oyun açanın natürel, basit, yeni renk konuşmasından sonra, cevapçının en ucuz minör konuşması ikinci negatiftir (bundan sonra açanın 3 seviyesinde majör rengini tekrar etmesine pas geçilebilir), yeni renkte sıçrama splinter yükseltmesidir ve çift yükseltme kuvvetli koz ve biraz başka değerler gösterir.

2 Trefl – 2 Karo – 3NT 25-27 Onör puan gösterdiğinde: 4 Trelf = Stayman; 4 Karo/Kör = Texas; 4 Pik = minörler; 5 Trefl as sorusu (cevaplar, 0,1,2…)

E.     2NT Açışlarımızdan Sonra

   Bu yöntemler 2NT açışından, 2 Trefl açanın 2 Karo cevabına 2NT konuşmasından, ve 2 Trefl – 2 Karo – 2 Kör (Kokish) – 2 Pik (röle) – 2NT konuşmalarından sonra geçerlidir:

(a) Texas (4 seviyesinde) transfer, bundan sonra 4NT Key-Card Blackwood’dur ve yeni renk konuşmak Exclusion Key-Card Blackwood’dur;

(b) Gerber;

(c) her iki minörü de gösteren 3 Pik;

(d) Jacoby (3 seviyesinde) transfer, bundan sonra Sanzatu veya yeni renk konuşma natüreldir, 4 seviyesine yükseltme şlem denemesidir ve yeni renk ile sıçrama "oto-splinter"dır (konuşulan renk tek olan tek renkli el);

(e) Stayman, cevapçının 3 Karo’ya 3 seviyesinde majör konuşması Smolen. Aynı majör renk durumunu transfer veya Smolen aracıyla göstermek arasındaki fark üzerine bir fikir birliği yoktur.

F.      1NT Açışlarımızdan Sonra

1 NT açışına cevaplar:

(a) Texas (4 seviyesinde) transfer, bundan sonra 4NT Key-Card Blackwood’dur ve yeni renk konuşmak Exclusion Key-Card Blackwood’dur;

(b) Gerber;

(c) Jacoby (2 seviyesinde) transfer, bundan sonra Sanzatu veya yeni renk konuşma natüreldir (Pik’e transfer edip Kör konuşmak en az 5-5 gösterir. Kör’e transfer edip Pik konuşmak en az 4 Pik, 5 Kör ve zona davet edecek kuvvet gösterir; 4 Pik ve 5 Kör ile zona davet etmenin tek yolu budur. 2 Pik’in üstüne, açan minimum el ile 2 NT veya 3 Majör konuşur, cevapçı bunlara pas geçebilir; maksimum el ile açan başka bir şey konuşur, zon forsingdir); 3 seviyesine yükselmek davettir, 4 seviyesinde yükselmek şlem denemesidir, yeni renk ile sıçrama "oto-splinter"dır (konuşulan renk tek olan tek renkli el);

(d) Stayman’a (muhtemelen zayıf el; açan iki majör de varken Kör konuşur) cevapçının konuşmaları:

   (i) 2 Kör zayıftır (her iki majörde de uzuluk ile 2 seviyesinde kontrat için uğraşma);

   (ii) 2 Pik davettir;

   (iii) 3 seviyesinde majör eğer direkt yüksetlme ise davettir, 2 Karo’dan sonraysa Smolen’dır(forsingdir; görünüşe göre söylenen majörde 4 kart, diğer majörde 5 kart vardır), veya konuşulmayan majör ise açanın gösterdiği majör için şlem denemesidir;  

(e) [varsayılan] 4 renk transferleri

2 Pik = Trefller (cevapçının basit yeni renk konuşması kısalık gösterir),

2 NT = Karolar (cevapçının basit yeni renk konuşması kısalık gösterir),

3 Trefl = Her iki minör, zayıf (forsing değil),

3 seviyesinde başka renk = Her iki minör, kuvvetli (3 Karo = majörlerde kısalık yok; 3 seviyesinde majör = konuşulan renkte en fazla 1 kart).

[yaprak] { minörleri göstermek için 2 Pik (veya Karoları olan zayıf el), 2 NT davet, 3 seviyesinde minör zayıf.}

[yaprak] { minörleri göstermek için 2 Pik (veya Karoları olan zayıf el), 2 NT davet, 3 seviyesinde minör davet.}

 

G.     Majör Açışlarımızdan Sonra

(Ayrıca bölüm 1’e bakınız., aşağıda)


   Aksi belirtilmediği takdirde, cevapçı daha önce pas geçmemiştir/pastan gelmiyordur.


   Cevaplar: Bu yöntemler majör-renk açışlarına cevaplarda uygulanır:

(a) 1NT cevabı "yarı-forsing"dır (en fazla zona davet kuvveti ile limitlidir);

(b) 2/1 cevabı zon forsingdir, açanın ekstra değerler göstermemesinden sonra cevapçının kendi rengini basitçe tekrar etmesi hariç;

(c) tek yükseltme kısmen yapıcıdır (daha zayıf tutuşlu el ile cevap verirken, sonrasında majörü 2 seviyesinde söylemek üzere 1NT konuşulur, bu aynı zamanda 6-9 Onör puan ve ikili tutuş gösterebilir);

(d) iki seviye yükseltme 4 veya daha fazla koz ile davettir(aynı değerler ve sadece 3 koz ile, sonrasında majörü 3 seviyesinde söylemek üzere (mininum yeni renk cevabına) 1NT konuşulur);

(e) 2 NT (yanlarda kısalık yok) veya yeni renkte iki sıçrama (splinter) en az 4 kartlı tutuş olan zon forsing kuvvet gösterir;

(f) devamında destek gösteren sıçramalı yeni renk sıradan oyun değerlerinden daha kuvvetli el belirtir[ sıçramalı yeni renk daha sıradan oyun kuvveti gösterir (16 üstü Onör puan dengi), daha sağlam renk (en az 2 tepe Onör ile en az 5 kartlı uzunluk), ve 3 el tipinden biri: dengeli, tek renkli, destekli];

(g) 3 NT veya 3 seviye yükseltme zayıf baraj yükseltmesidir, 3 NT biraz savunmaya dayalı kuvvet gösterir.


Açanın İkinci Konuşması:

1Kör’e 1 Pik cevabından sonra:

(a) 1 NT veya 2 NT konuşması tek Pik içerebilir;

(b) 3 NT konuşması uzun, kuvvetli Körler gösterir;

(c) 4 Kör konuşmasının Pik uzunluğuna ilişkin bir kısıtlaması yoktur;

(d) 4 seviyesinde minör konuşması splinter’dır.

1 Kör— 1 NT — 2 Pik forsingdir.

1 Pik — 1 NT — 2 Trefl— sonrasında, 2 Karo konuşması [varsayılan:] suni, geçici olarak 5 tane Kör ima eden ve aynı girişimin direkt olması durumuna göre cevapçının natürel tekrar konuşmalarını daha kuvvetli el göstermeye dönüştüren Bart’tır. {natüreldir. [yaprak]}

1 Majör — 1 NT — forsing reverse konuşmanın veya sıçramalı yeni rengin bir seviye üstünde tekrar konuşma oto-splinter’dır (büyük, tek renkli el; kısalık konuşması)

2/1 cevaptan sonra, iki seviyesinde reverse konuşma veya sıçramadan 3 seviyesinde yeni renk konuşma fazladan kuvvet gösterir, ama 2 NT veya tek yükseltme minimum elden kaynaklı olabilir.

Tek yükseltmeden sonra:

(a) 3 seviyesine tekrar yükseltmekpre-emptive’dir;

(b) 2 NT forsingdir, görünürde zona davettir;

(c) basit yeni renk konuşması uzunluk gösteren zon denemesidir (veya Onör kuvvetinin yardımcı olabileceği renk).


   2 NT forsing yükseltmeden sonra: basit yeni renk konuşmak kısalık gösterir, yeni renkle sıçramak iki renkli el gösterir ve TOB denen, diğer 3 seviyesindeki zon altı konuşmalar(basit aynı rengi tekrar konuşma, 3 NT, sıçrayarak aynı rengi tekrar konuşma) ,  herhangi bir yeni renk konuşma şartlarını inkâr eder. TOB’lar en kuvvetliden en zayıfa sıralıdır (en ucuz konuşma en kuvvetli).

   Açanın majörü direkt zona davet olarak 3 seviyesine yükseltildikten sonra: en ucuz konuşma kısalık sorar. 1 Kör – 3 Kör – 3 NT Pik’te kontol gösteren konuşmadır.

   Pastan Gelen El Durumları: Bu yöntemler pastan gelen elin majör-renk açışlarına cevaplarında uygulanır:

(a) 1NT yarı- forsingdir (6-12 puan);

(b) 2 Trefl Drury-tutuştur (tek yükseltme için fazla kuvvetli, ama daha fazla konuşmak için yetersiz olan el);

(c) 3 Trefl natüreldir, 2 Karo gibi, ancak uzun Trefllerle;

(d) 3 Trefl harici sıçramalı yeni renk konuşulan renkte uzunluk ile kuvvetli yükseltmedir;

(e) çift sıçramalı yeni renk splinter yükseltmedir.

H.    Minör Açışlarımızdan Sonra

(Ayrıca bölüm 1’e bakınız., aşağıda)

 

   Aksi belirtilmediği takdirde, cevapçı pastan gelmiyordur.

   Cevaplar:

1 Trefl açışından sonra cevapçı normalde herhangi bir majörden daha uzun Karolarla veya en az zona davet değerinde 4-4 Karo ve bir majör olan el ile 1 Karo konuşur; ancak normal cevap minimum aralık 4-4 bir majör ve Karo ile 4 kartlı bir majörü söylemektir.

   1 Minör açışa verilen 1 NT cevabı 6-10 puan gösterir.

 
   1 Karo açışın 2 Trefl cevabı zon forsingdir, açıcı ekstra değerler vadetmediğinde cevapçının basitçe kendi rengini tekrar konuşması hariç.(Dolayısıyla, özellikle, 1 Karo – 2 Trefl – 3 Trefl ve 1 Karo – 2 Trefl – 2 Karo – 3 Karo forsingdir. 3 = 6 minörler ve davet kuvveti ile cevapçının normal planı 2 Trefl’I takiben 3 Trefl’dir.)

   1 Minör açışa verilen 2 NT cevabı natüreldir ve davettir.

   Minör rengi bir seviye yükseltme zona davettir veya daha kuvvetlidir ve 4 kartlı veya daha uzun majörü inkâr eder; iki seviye yükseltme barajdır (ancak 3 NT veya kuvvetli 18-19 Onör puanlı dengeli bir ele karşı 4 seviyesinde minör kontratını desteklemeye yeterli kuvvettedir; 2 seviye sıçramalı yeni renk zon forsing splinter’dır.

   Sıçramalı yeni renk cevabı sıradan oyun değerlerinden daha fazla kuvvet gösterir (16 üstü Onör puan dengi), daha sağlam renk (en az 2 tepe Onör ile en az 5 kartlı uzunluk), ve 3 el tipinden biri: dengeli, tek renkli, destekli.

   1 Minör açışa verilen 3 NT cevabı dengeli el, 16-17 Onör puan ve biraz konuşulan renkle şlem ilgisi gösterir.


   Minör açışa 3 seviye sıçramalı yeni renk cevabı natüreldir. (“splinter’ın bir seviye üstü Exclusion Key-Card Blackwood’dur"a istisna olarak).

Açanın İkinci Konuşması:

   1 NT konuşması cevapçının renginde singleton [varsayılan] içermeyebilir { [yaprak] içerebilir}.

   1 minör renk açtıktan sonra tekrar konuşurken:

(a) 4=3=3=3 veya 3=4=3=3 ile 4 kartlı tutuş bulmayan bire bir cevabına Sanzatu ile tekrar konuşmak;

(b) 1 NT açmak için fazla zayıf ve 4’lü desteği olmayan 4-4-3-2 ile mümkün olduğunda 1 seviyesinde 4 kartlı renk konuşulur;

(c) 1 NT açmak için fazla kuvvetli ve 4’lü desteği olmayan 4-4-3-2 ile:

   (1) 1 Karo cevabından sonra 4=4=2=3 ile 2 NT konuşulur;

   (2) Bunun dışında, 2 NT veya 1 seviyesinde 4 kartlı renk konuşmaya muhake ile karar verilir.


   Açanın 1 seviyesinde renk cevabına reverse konuşması forsingdir ve zondan önce tekrar konuşma vadeder.

   Açanın sıçramalı yeni renk veya forsing reverse konuşmanın bir seviye üstünde konuşması zon forsing splinter’dır.

   1 seviyesinde renk cevabından sonra, açanın kendi renginde 2 seviye sıçraması (mesela, 1 Trefl – 1 Pik – 4 Trefl) kuvvetli 4’lü destek ve uzun(genellikle 6’lı), kuvvetli rengi olan zon forsing yükseltmedir.

 
Açanın 1 NT cevabına reverse konuşması forsingdir.

Açanın 3 Sanzatu’ya çift sıçraması, uzun, genellikle kuvvetli renk gösterir.

Kuvvetli tek minör yükseltmeden sonra, açan

(1) kendi minörünü 3 seviyesinde okuyarak oynama isteği gösterebilir

(2) forsing olmayan 2 NT konuşabilir

(3) yeni renk konuşabilir (sonrasında, anlaşılan minörün 3 seviyesinde söylenmesi konuşmaları sonlandırabilir)


   Açanın 1 Karo – 2 Trefl – 2 Majör şeklindeki reverse konuşması ekstra değerler vadetmez.

   Natürel, forsing olmayan 2NT cevabından sonra:

(a)açanın renginin basit tekrarı forsing değildir;

(b) 3 seviyesinde herhangi bir renk konuşmak forsingdir.

Pastan Gelen El Durumları:

Pastan Gelen El Durumları: Minör açışa cevap veren pastan geliyorsa:

(a) 1 NT cevabı 6-10 puan gösterir; 2 NT 11-12 puan.

(b) Tek yükseltme davettir veya daha kuvvetlidir, ancak forsing değildir.

(c) Baraj konuturu yükseltmenin pastan gelen el ile aynı aralığı vardır.

(d) sıçramalı yeni renk kuvvetli el, tutuş ve konuşulan renkte uzunluk gösterir.

(e) çift sıçramalı yeni renk splinter yükseltmedir.

 

İ.       Bir Seviyesinde Herhangi Bir Renk Açışımızdan Sonra

 

Aksi belirtilmediği takdirde, cevapçı daha önce pastan gelmiyordur.

   1 seviyesinde yeni renk cevabından sonra:

(a) açanın tek seviye yükseltmesi gerekli şekil için minimum açış gösterir;

(b) 4=3=5=1 veya 4=3=1=5 dağılım ile açıcı 1 Kör cevabından sonra 1 Pik konuşmalıdır.

 

   1 seviyesinde yeni renk cevabından ve açanın basit yeni renk cevabından sonra:

   (a) 2 NT veya daha önce konuşulan herhangi bir rengin 3 seviyesinde konuşulması davettir;

   (b) reverse konuşma olan veya 3 seviyesinde olan dördüncü rengin konuşulması zon forsingdir.

   (c) 2 seviyesinde reverse konuşma olmayan dördüncü renk [varsayılan:] bir tur için forsingdir, ve cevapçı, eğer açan cevapçının ilk rengini iki seviysinde, 2 NT veya kendi renklerinden birini reverse olmadan minimum sayıda konuşursa, pas geçebilir  { zon forsingdir [yaprak] };

   (d) zon forsing olmayan dördüncü renk konuşmanın 1 seviye üstündeki konuşma natüreldir ( 5-5 veya daha fazla) ve zon forsingdir (aynı düzen ile davet için, cevapçı dördüncü rengi ucuzdan iki kere konuşur);

   (e) zon forsing dördüncü renk konuşmanın 1 seviye üstündeki konuşma splinter’dır. 

   (f) 1 Trefl – 1 Karo – 1 Kör – ‘den sonra,

[varsayılan] 1 Pik, Pikleri gösterir ve bire bir cevabın benzeridir, 2 Pik suni bir dördüncü renk konuşmasıdır { 1 Pik dördüncü renk konuşmadır ancak zayıf olabilir [yaprak]}

   Açanın ikinci turda 1 NT konuşmasından sonra:

(a) cevapçının tekrar konuşmasında 2 seviyesinde en ucuz konuşulmamış minörün konuşulması sunidir, forsingdir ve en az zona davet kuvveti vadeder (böyle bir konuşmaya açanın öncelikleri: cevapçının orijinal rengi için 3 kartlı tutuş göstermek, söylenmeyen majörde 4 kartlı uzunluk göstermek, diğer en ucuz konuşma ile minimum göstermek, başka herhangi bir şey ile maksimum göstermek; cevapçının sonraki konuşması kendi renginin 2 seviyesi, 2 NT veya açan tarafından yeni konuşulan majörü 3 seviyesine yükseltme değilse, forsingdir);

(b) cevapçının daha önce konuşulmamış en ucuz minörü 3 seviyesinde konuşması zayıftır.

(c) 4 Trefl Gerber’dir.


   1 seviyesinde renk cevabından ve açanın, aynı rengi basitçe tekrar konuşmasından sonra:

(a) reverse konuşma olan veya 3 seviyesinde olan üçüncü rengin konuşulması zon forsingdir;

(b)2 seviyesinde, reverse konuşma olmayan üçüncü rengin konuşulması bir tur forsingdir, ve cevapçı, eğer açıcı cevapçının ilk rengini iki seviyesinde konuşursa veya açanın rengini 3 seviyesinde konuşursa pas geçebilir;

(c) üçüncü renkte reverse olmayan, 3 seviyesine sıçrama natüreldir (5-5 veya daha fazla) ve zon forsingdir (benzer şekille davet için cevapçı üçüncü rengin önce 2 sonra 3 seviyesini konuşur);

(d) zon forsing üçüncü renk konuşmanın 1 seviye üstündeki konuşma splinter’dır. 


   1 seviyesinde yeni renk cevabından ve açanın tekrar konuşma vadeden reverse konuşmasından sonra, cevapçının herhangi bir konuşması zon forsingdir, kendi orjinal renginin 2 seviyesi ve dördüncü renkten ucuz konuşma ve 2 NT hariç.

   1 seviyesinde yeni renk cevabından ve açanın (zon forsing) sıçramalı yeni renginden sonra cevapçının konuşmaları natüreldir.

   Açanın 1 seviyesinde Majör renk cevabını 2 seviyesine yükseltmesinden sonra:

(a) tekrar yükseltmek ve 2 NT davettir ve forsing değildir;

(b) açanın minörünü 3 seviyesinde konuşmak bir tur forsingdir;

(c) 1 Kör – 1 Pik – 2 Pik – 3 Kör zon forsingdir (2 seviyesinde bir minör cevabı sonrasına benzer; sadece davet kuvveti ile cevapçı ya farklı bir zon deneme yolu seçmelidir ya da ilk başta 1 NT konuşmalıdır).


   1 seviyesinde yeni renk cevabından ve açanın 2 NT konuşmasından sonra:

(a) cevapçının 3 Trefl konuşması sunidir, ve açan, cevapçının majörüne 3 kartlı desteği yoksa 3 Karo konuşur(cevapçının, kendi renginin 3 seviyesine kadar olan (kendi renginin 3 seviyesi dahil) bir sonraki konuşması forsing değildir; bunun dışında, cevapçının bir sonraki konuşması eğer mümkünse signoff’tur; bunun dışında, eğer mümkünse kontrat tercihidir ya da, eğer mümkünse 8 kartlı majör fiti ile rengi tutturmak için checkback’tir; bir başkası da 2 NT üstüne 3 Karonun gösteremeyeceği 3 Trefl konuşmayı minörlerde natürel konuşmaya dönüştürür);

(b) [varsayılan]

Cevapçının 3 Karo konuşması açanın minörüne tutuş gösterir

[yaprak]

Karolar gösterir.

(c) 4 Trefl Gerber’dir.

   1 NT cevabı ve açanın reverse’ünden sonra, cevapçının 2 NT konuşması, açanın ilk rengini 3 seviyesinde konuşması, ve 3 seviyesinde açanın orijinal renginin altında renk konuşması forsing değildir.

   1 seviyesinde yeni renk cevabından sonra cevapçının, açanın minör rengini 4 seviyesinde konuşması:

(a) Açanın yeni renk konuşmasından sonra splinter’dır;

(b) açanın basit veya aynı renkte sıçramalı konuşmasından sonra natürel ve forsingdir.


   Pastan Gelen El Durumları: Cevapçı pas geçmiş ise/pastan geliyorsa üçüncü veya dördüncü renk konuşma, reverse konuşma değilse, forsing değildir.

V.                        Rekabetçi Konuşma Yöntemleri

Bu bölümde, ilk konuşmayı bizim yaptığımız ve rakibin pas geçmek dışında bir şeyler yaptığı artırmalarla/konuşmalarlailgili anlaşmalar tanımlanmıştır.

A.     Pre-emptive Açışlarımızdan Sonra Rekabet

Pre-emptive açışımız konturlandığında:

(a) Cevapçının sürkonturu kuvvet gösterir, geçici olarak ceza olarak oynamayı teklif eder, ve açanın renginin bir üst seviyesine kadar forsing durum yaratır.

(b) [varsayılan]

Cevapçının zon altı basit yeni renk konuşması forsingdir, ama atak yönlendiricidir/göstericidir (muhtemelen tutuş ile).

[yaprak]

forsing değildir.

(c) [varsayılan]

Cevapçının, zon altında sıçramalı yeni renk konuşması forsingdir, tutuş gösterir, atak yönlendiricidir/göstericidir.

[yaprak]

forsingdir, tutuş gösterir, uzunluk belirtir.


   Pre-emptive açışımıza araya giriş olduğunda:

(a)[varsayılan]

Cevapçının, zon altında basit yeni renk konuşması forsingdir, uzunluk belirtir (yükseltilebilir).

[yaprak]

forsing değildir.

 (b) Cevapçının, zon altında sıçramalı yeni renk konuşması forsingdir ve tutuş gösterir.


   2 seviyesindeki pre-emptive açışımıza araya giriş olduğunda, cevapçının rekabetçi 2 NT konuşması forsingdir ve rekabet olmadan yapılacak aynı konuşma ile benzerdir.

   Cevapçı pre-emptive açışını, rekabet olarak veya olmayarak, zona yükselttiğinde ve rakip konuştuğunda, açıcı tekrar konuşamaz, ancak kontur atabilir (azami savunma potansiyeli gösterir).

 
   Cevapçı pre-emptive açışını, rekabet olarak veya olmayarak, zon altında yükselttiğinde ve rakip araya girdiğinde, açıcı konuşamaz ve kontur atıp atamayacağına dair özel bir anlaşma yoktur.

 

B.     2 Açışlarımızdan Sonra Rekabet

   Eğer 2 Trefl ‘e araya girildiyse, cevapçının konuturu ikinci-negatif kuvvet gösterir ve pas demeye forsingdir.  Açanın araya girişe konturu dengeli el gösterir.


   2Trefl konturlandıktan sonra cevapçının girişimleri hakkında bir anlaşma yoktur.

   2Trefl’e negatif cevap ve araya girişten sonra,

(a) açanın Pas’ı forsingdir;

(b) açanın konturu cezadır.

C.     1NT Açışlarımızdan Sonra Rekabet

   1NT açışımızı takiben rekabetten sonra:

(a) 2 veya 3 seviyesindeki natürel araya girişe kontur negatiftir, daha yüksek konuşmaya cezadır.

(b) 2 seviyesinde araya girişe: lebensohl [2 Sanzatu 3 Trefl’e puppet’tır ve cevapçının, araya girenin renginin 3 seviyesinin altında tekrar konuşması forsing değildir; daha altta kalan bir rengin 3 seviyesini direkt konuşmak forsingdir] geçerlidir, cue-bid için“hızlı olan keser inkâr eder” ve direkt 3 NT cevabının yerine cevapçının 2 NT cevabını takiben tekrar konuşması ile.Suni bir girişim, gösterilen majörde natürel konuşmaymışçasına değerlendirilir.

(c) zon altı yeni renkte sıçrama forsingdir.

(d) Suni kontura sürkontur kuvvet gösterir.

(e) Suni bir konuşmaya kontur, kaçılabilecek bir renge atılabilecek ceza konturudur.

(f) Herhangi bir ceza teklifinden sonra: açan taraf 2 NT’ye zorlanır, zon altı yeni renk konuşmalar forsingdir, yükseltmeler ve 2 NT forsing değildir.

(g) Suni defans olarak gösterilen rengi konuşmak en az zon daveti belirtir ve 2 Sanzatu’ya forsingdir.

(h) Suni bir girişim ile gösterilmeyen renklerdeki (muhtemelen konuşulmuş olsa da) konuşmalar, müdahele ile gösterilen renkte natürel konuşma ile aynı anlamdadır [örneğin, 1 NT — (2 Kör, Pik gösteren) — 3 Kör; 1 NT — (2 Pik, natürel) — 3 Kör’e denktir].

(i) 1 NT — (araya giriş) — pas — (pas) —kontur uyandırma anlamındadır, ama 1NT — (pas) — pas — (araya giriş) — kontur cezadır.


   1 NT — (pas) — 2 Trefl — (kontur)’dan sonra, açıcı girişimini öncelikle Trefl durumunu değerlendirerek belirlemelidir (özellikle zayıf ise konuşmalı, ortalama ile pas geçmeli, özellikle kuvvetli ise sürkontur demelidir). [varsayılan] { Majör renk konuşacaksa, mühadale yapan pas geçseydi nasıl bir girişimde bulunacaksa öyle (aksi takdirde Trefl durumunu değerlendirir). [yaprak] }

   1 Sanzatu’ya 2 seviyesinde transfer cevabı konturlandıktan [örneğin, 1NT — (pas) — 2 Kör = Pikler — (kontur) — ?], açan

(a) müdahale olmasaydı süper kabul edecek ( cevapçının gösterdiği rengi 2 seviye yüksek konuşmak) ellerin herhangi bir benzeriyle veya kabaca aynı ellerle, süper kabul etmeli;

(b) cevapçının gösterdiği renkte en az 3 kartlı destek ile transferi kabul etmeli (veya uygunsa, süper kabul etmeli);

(c) konuşulan renkte anlamlı uzunluk ve kuvvet ile Pas yerine sürkontur.

D.    Majör Açışlarımızdan Sonra Rekabet

(Ayrıca bölüm F’ye bakınız., aşağıda)

   Majör açışa uyandırma konturundan sonra cevap verirken:

(a) 1 Pik cevabı forsingdir (pastan gelmeyen/daha önce pas geçmemiş el ile);

(b) 2 seviyesinde yeni renk cevabı forsing değildir;

(c) 2 NT cevabı majörden zona davet veya daha kuvvetli tutuş gösterir (direkt sıçramalı yükseltmeler barajdır);

(d) sıçramalı yeni renk pre-emptive’dir;

(e) çift sıçramalı yeni renk splinter’dır;

(f) sürkontur, 10 üzeri Onör puanı olan herhangi başka bir el tipini gösterir.


Majör açışa araya girişten sonra cevap verirken:

(a) 3 Pik’e kadar kontur negatiftir;

(b) 2NT natüreldir (davettir) ve forsing değildir (sıçrama var veya yok);

(c) basit araya girişin üstüne, cue-bid zona davet veya daha kuvvetli yükseltme gösterir ve cue-bid splinter’dır (direkt sıçramalı yükseltmeler barajdır);

(d) 4NT Key-Card Blackwood’dur (sıçrama var veya yok);

(e) [varsayılan]

Sıçramalı yeni renk pre-emptive’dir.

[yaprak]

Tutuş gösterir.

 
Majör açışa suni bir girişimden sonra cevap verirken:

Michaels cue-bid üstüne (diğer majör ve bir minör):

(a) minör konuşmak forsing değildir;

(b) araya girenin majörünü cue-bid etmek (sanal cue-bid) zon-daveti-üstü yükseltmedir.

   

   İki belirli renk gösteren konuşmaların üstüne:

(a) kalan rengi konuşmak forsing değildir;

(b) en ucuz cue-bid (gerçek veya sanal)zona devat veya daha kuvvetli yükseltmedir;

(c) ikinci en ucuz cue-bid geri kalan renk ile bir tur forsingdir.

  

   1 Majör — (pas) — 1 NT — (araya giriş) — ?: açanın konturu uyandırmadır, cevapçının konturu (iki pastan sonra) cezadır

E.     Minör Açışlarımızdan Sonra Rekabet

   Minör renk açışından ve uyandırma konturundan sonra:

(a) 1 seviyesinde yeni renk cevabı forsingdir (pastan gelmeyen el ile);

(b) 1 Karo — (kontur) — 2 Trefl forsing değildir;

(c) 2 NT açanın rengine zona davet veya daha kuvvetli tutuş gösterir (direkt sıçramalı yükseltmeler barajdır);

(d) direkt tek yükseltme natüreldir, majör rengi tek yükseltmeye benzer şekilde;

(e) sıçramalı yeni renk pre-emptive’dir;

(f) çift sıçramalı yeni renk splinter’dır;

(g) sürkontur, 10 üzeri Onör puanı olan, yükseltmeye veya yeni renk konuşmaya uygun olmayan herhangi başka bir eli gösterir.


   Minör renk açışından ve araya girişten sonra:

(a) 3 Pik’e kadar kontur negatiftir;

(b) 2 NT natüreldir (davettir) ve forsing değildir (sıçrama var veya yok);

(c) basit araya girişin üstüne, cue-bid zona davet veya daha kuvvetli yükseltme gösterir ve cue-bid splinter’dır (direkt sıçramalı yükseltmeler barajdır);

(d) sıçramalı yeni renk pre-emptive’dir;


Minör renk açışına suni bir girişimden sonra cevap verirken:

Michaels cue-bid (her iki majör)üstüne:

(a) konuşulmayan minörü konuşmak forsing değildir;

(b) [varsayılan:]

En ucuz sanal cue-bid, konuşulmayan minörde zona devat veya daha kuvvetli girişim gösterir; ikinci en ucuz sanal cue-bid açanın minöründe zona devat veya daha kuvvetli yükseltme gösterir

[yaprak]

Herhangi bir sanal cue-bid, açanın minörünü keser göstererek yükseltmedir

   İki belirli renk gösteren başka bir konuşmanın üstüne:

(a) kalan renkte cevap forsing değildir;

(b) En ucuz sanal cue-bid (gerçek veya sanal), en az zona davet kuvveti ve konuşulmayan rengi gösterir; ikinci en ucuz sanal cue-bid (gerçek veya sanal) açanın minöründe zona davet veya daha kuvvetli yükseltme gösterir.

F.      Bir Seviyesinde Herhangi Bir Renk Açışımızdan Sonra Rekabet

   Araya girişe basit yeni renk cevabı forsingdir (pastan gelmeyen el ile). Eğer 2 seviyesindeyse, açanın renginin bir sonraki seviyesine kadar forsingdir.

   Negatif konturlar: Bir seviyesinde veya tam olarak bir tane konuşulmamış majör varken negatif kontur, konuşulmamış herhangi bir majörde en az 4 kart garanti eder (açan icabında 3 kartlı renk ile tekrar konuşabilir); aksi halde bu talep sadece denemedir (açan 3 kartlı renk ile tekrar konuşmamalıdır). Cavapçının negatif konturu konuşulmamış bir majörde uzunluk garanti ediyorken, açanın o renkte konuşması, baraj olmayan eş artırmalardaki yükseltmelerin işlevini görür. 1Trefl – (1 majör) – kontur – (pas) – ‘tan sonra açanın 2 Karo konuşması fazladan değerler göstermez.

   Destek ve destekle ilgili konturlar ve sürkonturlar: 1 seviyesinde majör renk cevabından ve sandviç kontur veya cevapçının renginin 2 seviyesinin altında araya girişten sonra, açanın sürkonturu veya konturu ( natürel veya sanal 1 Sanzatu’ya bile) cevapçının rengine 3 kartlı tutuş gösterir. 1 Karo cevabından sonra açanın, 1 Pik sandviç araya girişe konturu 4 Kör gösterir.

   Maksimum araya giriş konturları: Açılan rengin bir alt renginde basit araya giriş, cevapçının tek yükseltmesi ve araya girenin cevapçısının tek yükseltmesinden sonra kontur, suni bir zon denemesidir. [örneğin, 1 Pik -- (2 Kör) – 2 Kör -- (3 Kör) -- kontur]

   Sürkonturdan sonra:

(a) [varsayılan]

1 Seviyesinde renk — (kontur) — sürkontur — (konuşma)’dan sonra, açanın pası her konumda forsingdir.

[yaprak]

2 seviyesinde kadar.

(b) [varsayılan]

1 Seviyesinde renk — (kontur) — sürkontur — (pas) — pas — (konuşma)’dan sonra, cevapçının pası her konumda forsingdir.

[yaprak]

2 seviyesinde kadar.

VI.                    Savunma Konuşma Yöntemleri

Bu bölümde, ilk konuşmayı rakibin yaptığı artırmalarla/konuşmalarlailgili anlaşmalar tanımlanmıştır.

A.     İlk Savunma Girişimi Koşulları

 

Genellikle, başlangıçtaki yapıcı savunma girşimleri (uyandırma konturları ve araya girişler) için BMS koşulları ılımlıdır/orta derecelidir, ancak 2 seviyesinde araya girişler sağlamdır. Zon durumu gerekli olan kuvveti bir miktar etkiler.

   Başlangıçtaki baraj savunma girişimlerinin (sıçramalı araya girişler; iki renkli girişimlerin zayıf örnekleri) koşulları muhtemelen hafiftir.

A Q x x x x x x Q x x x x

her iki taraf da zonda olmadığı zaman, 1 Trefl’e 1 Pik araya giriş için minimum eldir.

A x x x A x x x Q x x x x

her iki taraf da zonda olmadığı zaman, 1 Trefl’e kontur için minimum eldir.

BMS [varsayılan:] kontur atanın, renk cevabı üzerine aynı seviyede renk konuşmasının minimum onör kart kuvvetine dayalı olabileceği (uygun şekil ile) minimum aynı-seviye konuşmaları (minimum equal-level conversions) (minELC)’yi kullanmaz.

{ [yaprak:] majör renk açışa kontur atan, Trefl cevabını aynı sayıda karoya dönüştürdüğü zaman minELC kullanılır ve:

(1) araya girenin cevapçısı 2 seviyesinde veya rekabetçi olarak 3 seviyesinde konuşmuştur veya

(2) kontur atan pastan geliyordur.}

A K Q 10 x A K x Q x x x x

her iki taraf da zonda olmadığı zaman, 1 Trefl’e 1 Pik araya giriş için biraz fazla kuvvetli eldir.

   Normal basit araya giriş maksimumu, 5-3-3-2 dağılım ile 18 Onör puan veya puanlarla elin şekli değiş tokuşundan sonra bunun dengidir.

   Direkt pozisyondan 1 NT araya giriş kuvvetli 15-18 puan gösterir, açılan renkten bağımsız olarak.

   Uyandırma pozisyonunda, 1 NT araya giriş 10-14 (pastan gelen el ile 10’dan en fazla açmaz ele kadar), 2 NT araya giriş 18-19 gösterir, açılan renkten bağımsız olarak.

   pastan gelmeyen elin açanın rengini cue-bid etmesi, direkt veya uyandırma pozisyonunda, ya zayıfa yakın ya da çok kuvvetli el gösterir,

(a) minör ile cue-bid ise, her iki majör birden, veya

(b) majör ile cue-bid ise, konuşulmamış majör ile belirsiz bir minör. Pastan gelen el ile, aynı konuşma ilk pas ve güvence ile tutarlı bir kuvvet aralığı gösterir.


   1 seviyesinde renk konuşmasına direkt 2 NT araya giriş, konuşulmamış en ucuz iki renk ile ya zayıfa yakın ya da çok kuvvetli el gösterir. Pastan gelen el ile, kuvvet oyun açamamış el ile sınırlıdır; pastan gelen el ile 1 NT araya giriş benzer tipte bir el, ancak daha az oynama kuvveti gösterir.

   Sıçramalı cue-bid:

(a) açanın minörüne direkt pozisyonda natüreldir;

(b) açanın majörüne direkt pozisyonda ve uyandırma pozisyonundan 3 NT için keser sorar (başka bir sağlam renk belirtir).

   Renk açışına direkt pozisyondan tek sıçramalı araya giriş pre-emptive’dir, uyandırma pozisyonunda ise kabaca bir Rua değerine eşit kuvvet aralığı vardır ve en az kuvvetli 6 kartlı renk ile açış konuşması gösterir(pastan gelen el ile durum ile sınırlanmış benzer el gösterir)

   Özel durum savunmaları:

   Natürel pre-emptive’e karşı:

(a) 4 Pik’e kadar olan açışlara atılan kontur uyandırmadır.

(b) 4 NT araya giriş:

   (1) 4 Pik’e araya giriş ise, Pik hariç iki renkli el gösterir;

   (2) 4 Kör’e araya giriş ise, minörleri gösterir;

   (3) 4 Minör’e araya giriş ise, natüreldir.

(c) yeni renkte, kuvvet gösteren sıçrama natüreldir, 4 seviyesinde bir minöre sıçrama hariç, böyle bir durum o minör ve konuşulmayan majör gösterir.

(d) 3 seviyesinde cue-bid Sanzatu için keser sorar.

(e) 4 seviyesinde cue-bid, minör üstüne majörleri, majör üstüne diğer majör ve belirsiz bir minörü gösterir.

   2 Kör Flannery’ye karşı:  zayıf 2 Kör’e karşıymış gibi savunma anlamında
   2 Karo Flannery’ye karşı: kontur onör puan gösterir, 2 Kör Kör’e göre take-out’tur.
   Zayıf herhangi bir majör için kullanılan 2 Karo’ya karşı: kontur genel kuvvet gösterir
   Kuvvetli, suni 1 Trefl veya 2 Trefl açışına veya dengi zayıf, suni 1 Karo veya 2 Karo cevabına karşı: kontur majörleri gösterir, Sanzatu minörleri gösterir.
   Namyats’a karşı: Açanın esas rengine uyandırma için açış (veya sonraki konuşmanın röle cevabı) konturu; ceza için gecikmiş kontur.
   Transfer ve belirsiz barajlara karşı: kontur kuvvet gösterir fakat zorlama yaratmaz.
   İki renkli barajlara karşı: kontur, gösterilen diğer renkte konuşma ve gecikmiş kontur, hepsi uyandırma için.
   Natürel 1 Sanzatu açışına karşı: Cappelletti (2 Trefl = belirsiz tek renkli el; 2 Karo = majörler; 2 majör  = o majör ve belirsiz bir minör) hem direkt hem uyandırma pozisyonundan. Kontur, cezadır, direkt pozisyonda en az bir o kadar kuvvetli el gösterir, uyandırma pozisyonunda açanın minimumu kadar zayıf olabilir(mini sanzatuya karşı olması hariç).
   Limitli, natürel iki seviyesinde konuşmaya karşı: (örneğin, uzun Trefl’ler ve minimum açış gösteren Precision 2 Trefl): aynı renkte zayıf 2 konuşmasına karşıymış gibi.
   Suni renk konuşmasına tartışılmamış artırma konturu o rengi (ve ceza, değer gösterme ve atak gösterme arasından hangi yorum en mantıklı gelirse)gösterir.

Sandviç pozisyonu girişimleri:

   Rakibin açışının ve bire bir cevabın üstüne:

(a) 1 NT, 2 veya daha yüksek seviyede açanın rengi veya 2 seviyesinde cevapçının rengi natüreldir;

(b) 2 NT konuşulmamış renkleri gösterir;

(c) 3 seviyesinde cevapçının rengi 3 NT için o renkte keser sorar (başka bir sağlam renk belirtir).


   Rakibin açışının ve 1 NT cevabının üstüne:

(a) kontur, açanın rengi üzerindenuyandırmadır;

(b) 2 seviyesinde cue-bid, açanın konuşmasının direkt üstüne o konuşmaya benzerdir;

(c) 2 NT konuşulmamış en ucuz 2 rengi gösterir.

   Rakibin açışının ve 2/1 cevabın üstüne:

(a) açanın rengini cue-bid veya 2 NT uyandırmadır;

(b) [varsayılan]

Cevapçının rengini cue-bid natüreldir.

[yaprak]

uyandırmadır.

   Konu savunma girişimlerinin temel anlamları olduğu zaman, rakibin 1 seviyesinde konuşma ve kuvvetli sıçralamalı yeni renk konuşma dizisi, 1 seviyesinde renk ve 2/1 cevabına benzer şekilde ele alınmalıdır. Ancak, bu yaklaşım sıçramalı yeni renk zayıf olduğunda geçerli değildir.

   Rakip 1 seviyesinde konuşmayı 2’ye yükselttiği zaman, aşağıda listelenenler haricinde özel sistem anlaşmaları yoktur:

(a) cue-bid, minör üstüne majörleri, majör üstüne diğer majör ve belirsiz bir minörü gösterir;

(b) [varsayılan]

Sıçramalı araya giriş barajdır veya fedakârlık önerisidir.

[yaprak]

Değer gösterir.


   
Aşağıdaki durumlarda sandviç pozisyonu müdahalecisinin girişimleri, sanki cevapçıya direkt pozisyondan açış konuşması yapmış olmak ile aynı temel anlamları taşır:

(a) pre-emptive açış ve de yükseltme;

(b)1 seviyesinde konuşma ve de yapıcı sıçramalı yükseltme;

(c) 1 seviyesinde konuşma ve de baraj sıçramalı yükseltme.

   Bu karşı suni yükseltmelerden - farklı renk konuşma aracılığıyla 1 seviyesinde bir konuşma yükseltme -  birine kontur, eğer yükseltme T işaretliyse açanın rengine uyandırma içindir (eğer aynı zamanda l işaretliyse, yaprak vardır: atak gösterir), veya eğer L işaretliyse atak gösteren ve/veya fedakârlığa yönelticidir (eğer aynı zamanda t işaretliyse, yaprak vardır: açanın rengine uyandırmadır):

   zon forsing splinter L
   zon forsing olmayan splinter Lt
   aralık gösteren zon zorlama L
   aralık gösteren zon daveti yükseeltme Tl
   aralık gösteren zayıf (örneğin, tek) yükseeltme T
   pastan gelen el tutuş gösteren araç/yöntem/oyun T
diğer, teker teker ele alınmayan, suni yükseltme Lt

   Rakibin zayıf 2 konuşmasından ve (forsing) 2 NT cevabından sonra sandviçteki mühadalecinin girişimleri direkt açış konuşmasının üstüne yapılan girişimler ile benzeşir.

   Rakibin barajı ve yeni renk cevabından (sıçramalı veya değil) sonra kontur konuşulmayan iki rengi gösterir. [varsayılan] {cevap forsing olduğu zaman, kontur açanın rengi üzerindenuyandırmadır. [yaprak] }

   Kuvvetli, suni açışa suni yarı olumlu veya olumlu cevaptan sonra kontur, kontur atılan rengi gösterir.

   (1 Sanzatu; kuvvetli) — pas — (2 Trefl; Stayman) —‘dan sonra kontur kuvveti belirsiz Trefl’ler gösterir.

   (1 Sanzatu; zayıf) — pas — (2 Trefl) —‘den sonra kontur genel kuvvet gösterir.

   Rakibin 1 Sanzatu’ya 2 seviyesinde transfer cevabından sonra (açış ister kuvvetli, ister zayıf olsun):

(a) kontur, kontur atılan rengi gösterir;

(b) gösterilen rengi konuşmak, o renk üzerinden take-out’tur.

 

B.     Bir Seviyesinde Konuşmaya Kontur’umuzdan Sonra

   Uyandırma konturunu yükseltenin 1 NT konuşması, 7-10 puan ve açanın renginde keser gösterir; açılan renk ve zon durumundan bağımsız olarak.

   Uyandırma konturunu yükseltenin cue-bid’i, en az zon ilgisi gösterir ve ya bir renk iki kez konuşulana kadar ya da zona ulaşılana kadar zorlama yaratır.

   Take-out konturuna araya girenin cevapçısının devamında/yükseltmesinderekabetçi olmayan, bir seviyesindeki konuşmaya, rekabetçi olmayan yükeltme, 4 kartlı destek ve minimum konturun en az bir As fazlasından başlayarak yaklaşık 4 Onör puan aralığı gösterir. (Yalnızca) devam rekabetçi olduğu zaman, yükseltme için en düşü kuvvet minimumdan bir As fazladır. [varsayılan] { minimumdan bir Dam fazla. [yaprak] } (Yalnızca) devam rekabetçi olduğu zaman, yükseltme için en düşük kuvvet şartı, minimumdan bir Dam fazladır. Hem devam hem de yükseltme rekabetçi olduğu zaman, en düşük kuvvet şartı take-out konturu minimumudur.

   Rekabetçi olmayan devamdan sonra, kontur atanın kuvvet gösteren cue-bid’i, eğer araya girenin cevapçısı kendi renginin 2 seviyesinden yüksek konuşmazsa, tekrar konuşma vadetmez; ancak, eğer advancer bundan yüksek konuşursa (ama zonun altında), cue-bid bir daha konuşma vadeder. Bu cue-bid, direkt tek yükseltme için fazla kuvvetli olan, devamcının majör rengine 4’lü tutuş olan bir el ile kullanılabilir.

   Kontur atanın kuvvet gösteren yeni renk konuşmasından sonra, araya girenin cevapçısı herhangi bir Onör kart değeri göstermeden düzeltebilir, ancak yalnızca kendi renginin bir üst seviyesine veya altında kalan konuşulmamış renge ve devamcının basit Sanzatu konuşması açanın renginde keser garanti eder.

   Cevapçının sürkonturu üzerine araya girenin cevapçısının girişimleri arasında:

(a) yeni renk ile sıçrama pre-emptive’dir;

(b) açılan renk majör ise, 1 NT kaçmak içindir ve cue-bid yapıcıdır (bir tur için forsing).


   Cevapçının yeni renk konuşması üzerine araya girenin cevapçısının girişimleri arasında:

(a) kontur cezadır;

(b) sıçramadan, açanın rengini cue-bid natüreldir;

(c) cevapçının rengini cue-bid sunidir ve forsingdir.


   Cevapçınınyükseltmesiüzerine araya girenin cevapçısının girişimleri arasında: kontur cevap niteliğindedir (seviyeye bağlı olarak, take-out’tur veya genel kuvvet gösterir).

 

C.     Bir Seviyesinde Konuşmaya Renk ile Araya Girişimizden Sonra

Bir seviyesinde konuşmaya basit araya girişten sonra:

(a) [varsayılan]

Araya girenin pastan gelmeyen cevapçısının yeni renk konuşması, her durumda natüreldir ve forsing değildir

[yaprak]

Natüreldir ve forsingdir.

[yaprak]

Her zaman natüreldir, ancak sadece 2 seviyesinde araya girişten sonra forsingdir.

(b1) [varsayılan]

Yeni renkte devamlar forsing olduğu zaman, cue-bid tutuş garanti eder; sıçaramalı cue-bid en az bir savunma lövesi gösteren karışık yükseltmedir (örneğin, yarı pre-emptive); yeni renk konuşma sonrasında aynı rengin tekrar konuşulması davettir; ve sıçramalı yeni renk, tutuşlu sıçramadır.

[yaprak]

zayıfımsı.

(b2) Yeni renkte devamlar forsing olmadığı zaman, cue-bid ya kuvvetli yükseltme ya da yeni renkte forsing konuşma öncesidir; sıçramalı cue-bid en az bir savunma lövesi gösteren karışık yükseltmedir (örneğin, yarı pre-emptive); yeni renk konuşma sonrasında aynı rengin tekrar konuşulması zayıfımsıdır; ve sıçramalı yeni renk davettir.

 (c1) [varsayılan]

Cevapçının pası üzerine yeni renk devam forsing olacaktıysa; eğer o rakip konuşursa, yeni renk devam forsing değildir.

[yaprak]

forsingdir.

(d) [varsayılan]

Cevapçının konuşması üzerine, araya girişe zon altı sıçramalı yeni renk devam, sıçramalı tutuştur.

[yaprak]

davettir.

[yaprak]

pre-emptive’dir.

(e) 1 seviyesinde majör konuşmayı tek yükseltmeye benzer tek yükseltme; direkt sıçramalı yükseltme pre-emptive.

   Araya giriş devamında konuşulan 1 NT, 8-11 puan ve açanın renginde keser gösterir, açılan renk ve zon durumundan bağımsız olarak; 2 NT benzerdir, 12-13 puan (2 seviyesinde araya girişten sonra daha az).

   
Cevapçı yeni renk konuştuğu zaman araya girenin cevapçısının girişimleri arasında:

(a) kontur konuşulmamış renkte uzunluk ve araya girenin rengine tolerans payı gösterir;

(b) açanın rengini cue-bid , cevapçının pas geçmiş olmasına benzerdir;

(c) cevapçının rengini cue-bid, aray girenin rengine kuvvetli yükseltmedir;

(d) konuşulmamış renkte basit konuşma forsing değildir ( varsayılan; bakınız c1,üstte).


   
Cevapçı açıcıyı yükselttiği zaman araya girenin cevapçısının girişimleri arasında: kontur ceza değildir (seviyeye bağlı olarak, uyandırmadır veya genel değerler gösterir).

   (Renk açış) – basit araya giriş – (tek yükseltme) – tek yükseltme – (aynı rengi tekrar konuşma) –‘dan sonra, kontur zon denemesidir, yalnız (ve yalnız) araya girilen rengin 3 seviyesi altında konuşulacak yeni renk kalmadığı zaman.

      
Cevapçının negatif konturundan sonra araya girenin cevapçısının girişimleri: sürkontur kuvvet gösterir.

D.    1NT Araya Girişimizden Sonra

Araya girenin cevapçısının direkt veya uyandırma pozisyonundan 1 NT araya giriş sonrası yöntemleri, cevapçının 1 NT açış sonrası yöntemleri ile aynıdır.

E.     1 Seviyesinde Konuşmayı Uyandırmamızdan Sonra

Tek sıçrama ile araya girerek uyandırmayı yükseltirken, 2 NT veya yeni renk konuşma bir tur için forsingdir. Basit renk ile araya girerek uyandırmadan ve açanın yeni renk konuşmasından sonra, açanın ilk rengini cue-bid forsingdir ve sunidir.

F.      Oyun Açan Pre-emptive Konuştuğunda

   Zayıf 2 (veya dengi) konuşmaya konturu yükseltirken, Lebensohl geçerlidir (2 NT 3 Trefl’e röledir [kontur atan sadece bariz ekstra uzunluk ile 3 Trefl’den yukarı konuşur], sonrasında yükselten/araya girenin cevapçısı pas geçebilir veya zayıf el göstermek için açanın rengini 3 seviyesinin altında konuşabilir; direkt sıçramasız 3 seviyesindeki yeni renk yükseltmeler orta değerler gösterir). Direkt natürel 3 NT yükseltme kuvvetle o yapıyı belirtir (önce 2 NT konuşmak, Sanzatu için daha deneme niteliğindedir). Direkt konuşulmamış majör renk soru cue-bid’i, kontur atanın, eğer majörle cevap vermiyorsa, açanın renginde tam keser olmadan Sanzatu konuşmamasını önerir (önce 2 NT konuşmak, kontur atanın açanın renginde hiç yardım olmadan Sanzatu’ya dönebileceğini belirtir.[varsayılan]{açanın renginde sadece yarım keser ile.[yaprak]} 2 Kör’e kontura 3 Pik’e sıçramak davettir ve en az 5 Pik gösterir (önce 2 NT konuşmak, sonra tekrar 3 Pik konuşmayı forsing yapar).

   Direk pozisyondan veya uyandırma pozisyonundan, ya zayıf 2 konuşmaya ya da eş biçimde değerlendirilecek bir açışa2 NT araya girişi (kuvvetli Sanzatu değerleri gösteren) yükseltirken:

(a) Eğer açış majör idiyse, 3 seviyesindeki bütün renk konuşmaları bir üst renge transferdir(3 Pik Trefl gösterir), açış rengine transfer Stayman işlevi görür;

(b) ) Eğer açış minör idiyse, 3 Trefl Stayman’dır [varsayılan, Smolen kullanılmıyor], 3 Karo ve 3 Kör bir üst renge transferdir, 3 Pik diğer minörü gösterir.

G.     Sandviç Pozisyonu Girişimlerimizden Sonra

   Yeni renk cevabına sandviç pozisyonu konturundan sonra:

(a) araya girenin cevapçısının açanın rengini cue-bid’i natüreldir;

(b) araya girenin cevapçısının cevapçının rengini cue-bid’i [varsayılan:] forsingdir ve zon altı başka bir konuşma vadeder. { genel BMS savunma cue-bid kuralına uyar. [yaprak] }

   Sandviç pozisyonu 1 NT araya girişten sonra araya girenin cevapçısı, 1NT açanın cevapçısı ile aynı konuşmaları kullanır.

H.    Geciken Konuşma

   Açış konuşmasının üzerine pas geçen oyuncu eğer sonra:

(a) 1 NT cevabına veya tekrar konuşmaya açanın minörünü 2 seviyesinde konuşursa, bu natüreldir;

(b) 1 NT cevabına, 1 NT rebid’ine veya açanın rengini basitçe tekrar konuşmaya kontur artarsa, bu cezadır.

VII.               Briç Magazin Savunma Standartları

 

1. Açılış Atakları

(A) Renk ihalelerine karşı

   (1) Onör Ataklar: As-Rua’dan As; sıralı dizilişin en üstünden; kırık dizilişten en büyük dengi

   (2) Ara Kart Ataklar:çift sayıda uzunluktan üçüncü en büyük; tek sayıda uzunluktan en küçük

   (3) Alarm atakları (olağandışı bir durumu belirtmek için, çaka olasığı gibi): beş veya altı karttan dördüncü en büyük; yedi karttan beşinci en büyük

(B) Sanzatu ihalelerine karşı

   (1) Onör Ataklar: As, deblokaj veya sayı işareti ister; Dam, Vale’yi ister; As olmayan sıralı dizilişlerden ve kırık dizilişlerden en büyük dengi

   (2) Ara Kart Ataklar: dürdüncü en büyük; zayıf renklerden ikinci en büyük


2. Sonraki Ataklar

(A) Renk ihalelerine karşı

   (1) Onör Ataklar: As-Rua’dan Rua; bunun dışında, sıralı dizilişlerden ve kırık dizilişlerden en büyük dengi

   (2) Açanın renginde ara kart ataklar: kalan ikiliden büyük olan; kalan üçlüden küçük olan

   (3) Yeni renge ara kart ataklar: çift sayıda uzunluktan üçüncü en büyük; tek sayıda uzunluktan en küçük

(B) Sanzatu ihalelerine karşı

   (1) Onör Ataklar: sıralı dizilişlerden ve kırık dizilişlerden en büyük dengi

   (2) Açan yönlendiricinin renginde ara kart ataklar: Orijinal dördüncü en büyük

   (3) Yeni renke ara kart ataklar: attitude

3. Sinyal Yöntemleri (Nasıl mesaj yollanır)

(A) Attitude işaretleri: biraz cesaret kırma; bol cesaretlendirme

(B) Sayı işaretleri: büyük çift; küçük tek [İstisna: koz renginde, upside-down count]

(C) Sayı işareti neyi gösterir: o anki sayı

(D) Renk tercih işaretleri: büyük daha değerli renk tercih eder; küçük daha az değerli renk tercih eder


4. İşaretlerin Anlamları (Hangi mesaj ne zaman yollanır)

(A) Ortağın atağına uyarken: attitude (cesaret kırma işareti, bariz yeni rengin desteklenebileceğini belirtir), ancak

   (1) renk tercihi, Büyük Onör atak edilmiş ve yerde tek var ve çakacakken, ve

   (2) ilk lövede sayı, yerin kartını geçemiyorken veya idare ediyorken ve yerin en büyüğü Vale veya daha küçük veya dengi ise

(B) Oynayanın veya yerin atağına uyarken: sayı

(C) Koz oynarken: sayı, ama net bir defans meselesi varken, renk tercihi

(D) Defos yaparken:

   (1) bariz löve alabilir sıralı dizilişlerden ve kırık dizilişlerden: en yüksek dengi

   (2) Belli bir renkte ilk defos: attitude

   (3) Belli bir renkte ikinci defos: sayı

   (4) Başka bir renkle ilgili defos: renk tercihi

(E) İkinci el olarak Onörleri ayırırken: As-Rua’dan Rua; başka durumlarda en yüksek dengi

(F) Savunma süresince:

   (1) sayının öncelikli olduğu özel durumlar: renk şlemine karşı ilk löve, Rua açılıştan sonra

 

   (2) genelde: olağandışı oyun olağan dışı el gösterir veya olağandışı oyun ister